Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: tocar
tocar
Flexió verbal »
(De l’onomatopeya tok.)
 1. v. tr. Posar en contacte la o una atra part del cos en alguna cosa per a percebre pel tacte les seues qualitats o aplegar a dita cosa per mig dalgun objecte.
 2. substantivat. Sentit del tacte: El tocar lhe perdut en la dreta.
  1. Estar alguna cosa molt prop o vora a una atra, sense a penes distància: Ta casa toca ma casa paret en paret.
  2. Estar a tocar de..., loc. Estar molt pròxim en lespai o en el temps.
 3. No tocar, no tindre contacte en alguna cosa voluntàriament: Fa anys que no toca la beguda.
 4. Tocar-se dos coses, estar en contacte.
 5. Arribar un barco a algun lloc només de pas: En tot el viage el barco tocà a soles dos voltes la costa italiana.
 6. Pegar: Si feu maldats vos tocaré la cara.
 7. Fer blanc, ferir.
 8. Influir, fer un efecte en algú, especialment els elements climàtics (sol, aire, pluja...) o els sentiments: Els teus insults me toquen lànima.
 9. Tocar el cor a algú, emocionar, impressionar.
 10. En orfebreria, provar la calitat de lor o largent en la pedra de toc.
 11. ant. Cobrar diners.
  1. Tànyer, fer sonar un instrument musical: Mon pare toca el saxofó.
  2. Interpretar una peça musical.
  3. Tocar doït, loc. Interpretar peces musicals sense saber solfa i, per tant, sense partitura.
  1. Fer sonar un dispositiu o instrument per a fer un avís o crida.
  2. Tocar al timbre, fer sonar un timbre per a que òbriguen la porta.
  3. Fer sonar les campanes o la trompeta en determinats sons per a fer lavís o la crida: Tocar missa, tocar a morts, tocar a fòc, tocar a retraure (ant.).
 12. Tocar per teléfon o simplement tocar, telefonejar.
 13. Fer sonar un rellonge la mija, els quarts i les hores en punt.
 14. Usat en imperatiu, ¡toca!, ¡toqueu!, tant per a incitar a anar-sen dun lloc com per a accelerar una atra acció. També sutilisa com a interjecció que indica consol o alegria: He cobrat lo que em devien. - ¡Toca! podràs comprar-te un coche nou.
 15. ant. Fer moures a un animal pegant-li colps.
 16. Tractar, parlar dun assunt duna manera superficial.
 17. Tocar acte, ant. Registrar per escrit.
 18. Pertocar, tindre relació: Este tema no et toca a tu perque és cosa meua.
  1. Correspondre, pertànyer per sòrt, dret, obligació o càrrec: Tu eres el major i et toca dir-li-ho a la mare.
  2. A qui li toca, rega, loc. A qui li correspon en un determinat moment fer una cosa lha de fer.
 19. Tocar més un infinitiu indica que lacció de linfinitiu és obligatòria: Toca pagar cada més.
 20. ¿Tha tocat o tha fet aire?, loc. Se diu quan algú li pega de ple a un atre, encerta el tir o li diu una veritat a la cara.
 21. Tocar els collons o la figa, loc. coloq. Molestar, indignar, irritar, aïrar, enujar, tocar els nassos.
 22. Tocat el nas, loc. coloq. Indica negació davant de lo que un atre pretén, vol o mana.
 23. Ves a tocar-te els collons, la figa o allò que es cull en canya, loc. Ves a fer punyetes.
 24. Tocar en les mans una cosa, loc. Experimentar-la per u mateix.
 25. Tocar ferro o fusta, loc. Tocar estos materials per superstició per a evitar la mala sòrt.
 26. Tocar moltes tecles, loc. Fer coses variades.
 27. Tocar palmes, loc. Aplaudir.
 28. Tocat de lala o del cap, loc. Estar foll.
 29. Engolir-se, menjar-se o embocar-se una cosa sense tocar vores, loc. De colp, sense mastegar, àvidament, com si no fora res: Sengul les olives sense pinyol sense tocar vores.
 30. Tocar la loteria, guanyar un premi en la loteria. Ser afortunat en alguna cosa.
 31. Afegir un licor a una beguda: Un cafenet tocadet danís.
Buscar tocar en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.