Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: licor
licor, -rs
  1. s. m. ant. Líquit que suma o ix de dins dun cos.
  2. Líquit esperitós obtengut per destilació, barreja de substàncies, maceració o compost dalcohol, aigua, sucre...
Buscar licor en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: llicor.