Sinònims i antònims

Diccionari Valencià de Sinònims, Afins i Antònims

El Diccionari Valencià de Sinònims, Afins i Antònims pretén ser un element auxiliar per ad aquell que desige afondar en el lèxic valencià, sense haver de llimitar-se al cada volta més restringit "llenguage bàsic", que si be és suficient per a "anar per casa", resulta massa pobre en expressivitat per a qualsevol que utilise l'idioma en el camp educatiu, lliterari, comercial, o d'alguna atra especialitat.