Sinònims i antònims

Diccionari Valencià de Sinònims, Afins i Antònims

AUTOR

Ruiz Negre, Antoni

Naixcut en Valéncia, en 1938, realisà sos primers treballs lliteraris en la década dels anys xixantes en el camp del periodisme i la narrativa.

És membre de la Asociación Colegial de Escritores de España, i de la Asociación de Autores de Teatro en Madrit, en la qual eixercí distints càrrecs directius de 1993 a 1998. De manifesta inquietut pel fet escènic, creà la Taula Valenciana d’Autors Teatrals en 1990, presidint-la fins a 1996, i pertany igualment a l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana.

L'obra de Ruiz Negre ha arribat a llocs tan lluntans de sa residència, com Madrit, Uruguai, Argentina, Chile, o alguns Estats de Nortamèrica, on s'ha utilisat son teatre com a tesis en rellevants seminaris, en universitats com la Brown University Providence, Rhode Island; la University of Cincinnati, Ohio; i la UCF de Orlando, Florida.

Autor prolífic porta casi un centenar d’obres escrites, de les que du estrenades quarantassís, les quals contemplen des del drama històric al café-teatre, passant per la comèdia amable o l'intriga, i ha obtés en sos escrits dèu premis lliteraris; u de narrativa, un atre de guions radiofònics i els demés per ses obres teatrals.

Conta en vintinou obres publicades per distintes editorials, generalment en valencià i en castellà. Algunes d’elles han segut traduïdes a idiomes estrangers, així com a les demés llengües autonòmiques d’Espanya.

Des de la década dels anys huitantes ha format i dirigit distints grups teatrals, en els quals ha escenificat obra pròpia i aliena per a la ràdio i el teatre.

En la companyia Efecte 2 Teatre, la qual creà en 1990, ha produït i dirigit quinze espectàculs, que han segut representats en notable èxit en bona part de la geografia valenciana.