Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

AUTOR

Voro López Verdejo, Doctor en Filologia, especialitats Filologia Valenciana i Llengua Espanyola, Acadèmic de Número de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i Director de la seua Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes.

COLABORADORS

INFORMANTS

Llistat per orde alfabètic d’informants que han aportat paraules o noves accepcions al diccionari. S’indica el lloc de procedència i en algun cas s’afig el lloc a on viuen o a on han vixcut durant algun temps, aixina com el lloc en el qual mantenen una relació o del qual prové la seua família, podent haver aportat informació de tots estos llocs.