Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Tànyer
tànyer
Flexió verbal »
(Del llatí tangĕre, tocar.)
  1. v. intr. o refl. ant. Atànyer, correspondre.
  2. ant. Atànyer, ser parent.
observacions/documentació: L’accepció de tocar un instrument musical de percussió o de corda és un castellanisme semàntic i la forma valenciana és tocar o repicar: Toquen els tambors. Repiquen les campanes. Tocava l’arpa.
Buscar Tànyer en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.