Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Atànyer
atànyer
Flexió verbal »
(Del llatí attangĕre, per attingĕre, tocar llaugerament.)
  1. v. intr. Incumbir, afectar, correspondre, pertànyer, interessar, ser propi, estar relacionat: Ad ell no li atanyen les coses de la nostra família.
  2. ant. Ser parent.
Buscar Atànyer en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.