Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: més
més
(Del llatí magis, mat. sign.)
 1. adv. i adj. Utilisat en una comparació indica superioritat: El meu amic més edat que yo.
 2. Terme que indica adició: Cinc més sèt fan dotze.
 3. El signe més, signe de la suma o adició representat pel símbol +.
 4. No més, res més.
 5. De més, inútil, sobrer, en excés, de sòbres: Tu sòbres, estàs de més..
 6. Més que o per més que, encara que.
 7. Més i més, en progressió, en aument.
 8. Més que més, ant. En més motiu, sobretot.
 9. Sense més ni més, sense consideració, precipitadament.
 10. Ni més ni menys o manco, exactament, just.
 11. Lo millor.
 12. A més no poder, loc. Al màxim: Te vullc a més no poder.
 13. De lo més, loc. Molt.
 14. Més be, loc. Adversativa: Més be gran que chicotet.
 15. Més poc, loc. Manco, menys.
 16. Més val, loc. És preferible, és millor: Més val donar que demanar. Més val tart que mai.
 17. Un poc o una miqueta més i... loc. Indica que ha faltat poc per a succeir una cosa: Una miqueta més i topeta en la paret.
 18. Més que manco (o menys), loc. Més del conte.
més, -sa, -sos, -ses
(Del llatí mĭssu, part. pass. de mĭttĕre, posar.)
 1. part. pass. i adj. ant. Ficat, posat.
més, -sos
(Del llatí mēnse, mat. sign.)
 1. s. m. Temps que tarda la Lluna des duna conjunció en el Sol fins a la següent; més sinòdic, més llunar.
  1. Cada una de les dotze parts en que està dividit lany.
  2. Més de Maria, el més de maig que es destina a respectar a la Verge Maria.
 2. Periodo de temps entre dos dates iguals de dos mesos consecutius: Tindràs un més de vacacions, des del 15 dagost al 15 de setembre.
 3. Estar de tres (de cinc, etc.) mesos, estar una dòna embarassada de tres, cinc, etc., mesos.
 4. La dòna el més, la menstruació.
 5. Paga corresponent a un més: Encara no he cobrat el més.
 6. Més anomalístic, Astron. temps que tarda la Lluna en estar plena des de la volta anterior.
 7. Més llunar periòdic, Astron. temps que tarda la Lluna en pegar una volta completa a la Terra.
 8. Més llunar sinòdic, Astron. temps que tarda la Lluna des duna conjunció en el Sol fins a la següent.
 9. Més solar astronòmic, Astron. temps que tarda el Sol en recórrer un signe del Zodíac.
Buscar més en:
 • més coincidix en:
  • el participi masculí singular de metre
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: mes.