Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: iguals
igual, -ls
 1. adj. m. i f. Que no diferix d una atra cosa en la qual se compara.
 2. Signe matemàtic (=) que indica que lo que du davant equival exactament a lo que du darrere.
 3. Per igual, loc. Didèntica manera, en la mateixa forma o proporció.
 4. Tot li és igual, loc. Li és indiferent una cosa o una atra.
  1. Tindre igual, loc. Ser indiferent ad algú una cosa: Me igual voret que no.
  2. Igual , loc. No li fa, no importa, ser igual o indiferent: Igual hui que despusdemà perque no tinc pressa.
  1. Persona de la mateixa classe o condició.
  2. Tractar ad algú digual a igual, loc. Tractar-lo com si fora una persona didèntica categoria o condició.
 5. adv. De la mateixa forma: Ell vol larròs sec i yo igual.
 6. Constant, sense variació, que no admet canvis en la manera dactuar: El procediment administratiu sempre és igual.
  1. Llis, homogéneu: Tota la superfície de la taula és igual.
  2. Pla i igual, loc. Sense irregularitats.
 7. A lo millor, possiblement: Igual plou hui. Si tu ixes hui igual tacompanye.
ref. En el nàixer i el morir, tots som iguals. Igual és Alis (o Talis) com Camalis. Igual me té el llom que el muscle. Igual me té ara que en seguida. Igual me té quaranta que milanta. Igual mor l’ovella que el corder. Igual pot ploure que no ploure.
Buscar iguals en: