Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: perque
perque
(Del llatí pĕr quŏd, per lo qual, per la qual cosa.)
conj. ant. Per la qual cosa, per lo qual. // ant. Conjunció relativa equivalent a pel qual, pels quals. // Lo perqué, ant. Allò per qué, per lo qual. // ant. Conjunció interrogativa, actualment escrita separadament per qué. // s. m. Causa, raó d’una cosa, escrit en accent: Dis-li el perqué de les teues actuacions. // Conjunció causal. Introduïx una proposició que indica la causa de l’acció expressada per l’oració principal: No m’agraden eixos calcetins perque són d’un color cridaner.
Buscar perque en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.