Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Per
per-
(Del llatí per, a través de.)
 1. pref. Prefix dorige llatí que indica intensitat, maldat, perforació, falsetat: persistent, perjurar, pervertir, perforar.
per càpita
 1. loc. llat. Per cap, per cada u, individualment.
per
(Del llatí per, mat. sign.)
 1. prep. Indicador de lo que servix de pas, a través de lo que es passa o es mou algú: Passa per ací i nos vorem.
 2. Passar una idea pel cap, tindre algú una idea.
 3. Indica un temps de certa duració: Per un parell danys. Per Nadal.
 4. Indica causa o motiu dun fet: Per la gràcia de Deu.
 5. Indica loperació matemàtica de multiplicar: Huit per huit xixantaquatre.
 6. En complement interrogatiu qüestiona o demana la causa o motiu dun fet: ¿Per qué has eixit tan matí?
 7. En complement pronom relatiu, formant la locució per que equival a per la qual cosa.
 8. En diferents complements pronominals forma locucions conjuncionals indicadores de causa: perque, per quant.
 9. Per més que, loc. Per molt que, encara que.
 10. Indica lautoria dun fet, lagent de les oracions de passiva.
 11. Per fer, vendre, pintar…, sense fer, vendre, pintar... // Indica el mig en que es realisa un fet, linstrument: Per estes chafades que han entrat en el camp.
 12. Forma locucions que indiquen la manera de fer lacció: Per escrit.
 13. Per cert, a propòsit, ara que ve al cas.
 14. Per cas o posem per cas, per casualitat, per eixemple.
 15. Per a, expressa lidea de finalitat o destí en complement nominal o pronominal: Açò és per a tu.
 16. En complement verbal en infinitiu: Per a cantar sha de tindre bona veu.
 17. Seguida dun adverbi de temps indica un temps o determini: El treball ha destar fet per a despusdemà. Lencàrrec és per a dací quinze dies.
 18. En complement verbal en subjuntiu, en el que sunix en la partícula tal que: Per tal que responga millor a la pregunta.
observacions/documentació: La preposició per seguida de l’artícul masculí, s’aglutina i contrau en este, resultant les formes pel, plr. pels.