Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Açò
açò
(Del llatí vulg. ecce-hŏc, mat. sign.)
  1. pron. Esta cosa, la cosa més pròxima en lespai o en el temps de la persona que parla: Açò dací és roba bruta i això dallà és roba neta. Açò que acabem de dir és important.
  2. Per açò, per esta raó: És per açò que es decidiren a buscar noves fonts denergia.
observacions/documentació: Este pronom demostratiu neutre és invariable. El valencià distinguix clarament tres categories de localisació en els pronoms i adjectius demostratius, aixina com en els adverbis de lloc: este, eixe, aquell; açò, això, allò; ací, ahí, allí o allà.
Buscar Açò en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: azo.