Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: això
això
(Del llatí vulg. ipsu-hoc, demostratiu neutre.)
  1. pron. dem. Eixa cosa. Dins de les tres categories existents en valencià, com són: açò, això, allò, indica certa lluntania en el temps o lespai respecte a la primera o segona persona, front ad açò, que indica proximitat, o ad allò, que indica lluntania: Açò dací és meu i això dahí és teu. Això que veus damunt de la taula és un cendrer.
  2. Per això, per eixe o aquell motiu, causa o raó: Ahir plogué, per això hui hi ha fanc.
  3. ¿I això?, loc. Servix per a preguntar la causa, la raó o simplement per lexistència duna cosa.
  4. En això, loc. Indica simultameïtat i pot significar en eixe mateix moment: Passejava pel camí i en això un cachap travessà corrent.
observacions/documentació: Este pronom demostratiu neutre és invariable. El valencià distinguix clarament tres categories de localisació en els pronoms i adjectius demostratius, aixina com en els adverbis de lloc: este, eixe, aquell; açò, això, allò; ací, ahí, allí o allà.
Buscar això en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: jo i xo.