Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: corrent
corrent, -ts
(Del llatí currĕnte, i este de cŭrrĕre, córrer.)
 1. adj. m. i f. Que corre.
 2. Aigua o un atre fluït líquit, que corre, que no està estancat.
  1. s. m. Se diu del periodo de temps actual, que transcorre en el present.
  2. El corrent o els corrents, el més actual.
  3. Al corrent, sense deutes retardats, en puntualitat.
  4. Posar-se al corrent, posar-se al dia, pagar els deutes retardats.
  5. Estar al corrent, tindre els deutes pagats o cobrats en el present. fig. Estar informat en detall i exactitut sobre alguna notícia.
 3. adj. m. Que es produïx en facilitat.
 4. adj. m. Que succeïx o sutilisa en freqüència, que està admés o autorisat per la pràctica o la costum: És molt corrent tindre una hipoteca.
 5. s. f. Volum daigua que corre per un riu, una séquia, una font, etc.
 6. Moviment o desplaçament de laigua en un riu, en la mar, etc., que és més ràpit en unes zones que en unes atres.
  1. Navegar o anar contra corrent, navegar en sentit contrari al del moviment de laigua. fig. Obrar en contra de lopinió o costum general.
  2. Deixar-se dur de la corrent, Obrar en conformitat en lopinió o la costum general.
  3. Corrent marina, moviment que es produïx en les aigües de la mar i dels oceans, en una direcció determinada i fixa, com a resultat de causes naturals; La massa daigua que eixe moviment.
  4. Corrent superficial, la que es desplaça per la superfície de la mar.
  5. Corrent submarina, la que es desplaça a certa profunditat de la mar.
  6. Corrent equatorial, corrent marina superficial que es desplaça en direcció dEst a Oest per les regions equatorials tant de lAtlàntic com del Pacífic, per a bifurcar-se posteriorment.
  7. Corrents polars, les corrents marines que es desplacen des de les latituts polars a lequador.
  8. Corrent del golf, la corrent marina que transporta una gran cantitat daigua càlida des del golf de Mèxic cap a lAtlàntic Nort.
 7. Fluix sensible daire que circula entre dos obertures.
  1. Moviment dun fluït o fenomen natural.
  2. Corrents telúriques, les corrents elèctriques naturals que es produïxen entre dos punts de la Terra que tenen diferent potencial.
  3. Corrent elèctrica, circulació de càrregues elèctriques entre dos punts que tenen diferència de potencial.
  4. Corrent contínua, la corrent elèctrica dintensitat constant, que circula sempre en la mateixa direcció.
  5. Corrent alterna, la corrent elèctrica dintensitat variable, que canvia alternativament de direcció.
 8. La vertent de la teulada.
ref. L’aigua corrent no mata a la gent. L’aigua corrent la merda no la sent. És generalment forma femenina.
corrent
(Gerundi de córrer.)
 1. adv. A gran velocitat.
Buscar corrent en:
 • corrent coincidix en: