Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: natural
natural, -ls
(Del llatí natūrāle, propi de la naturalea.)
 1. adj. m. i f. Pertanyent a la naturalea, propi della o degut ad ella.
 2. Senyor natural, en el feudalisme, senyor per naiximent, per dret hereditari.
 3. Vassall natural, vassall del senyor natural.
 4. Naixcut en un lloc, natiu: Josep Nebot i Pérez, natural de Vilarreal.
 5. Els naturals, els natius, els indígenes.
 6. adj. Que és propi i característic de la naturalea del ser, sense artificis ni components artificials.
 7. Dret natural, principis sobre el be i el mal, sobre lo just i injust, inspirats per la naturalea.
 8. Mús. Nota no alterada.
 9. Que pertany a la naturalea.
 10. Ciències naturals, les que estudien als sers i la naturalea.
 11. Produït per la naturalea, que no és artificial.
 12. No degut a leducació ni a lestudi; sense afectació, sense artifici.
 13. Al natural, en lestat propi de la naturalea, sense modificació artificiosa.
 14. Que imita a la naturalea.
 15. A temperatura ambient; se diu dels líquits com la llet, laigua...: No em calfes la llet que la vullc natural.
 16. Color natural, color casi igual al que existix en la naturalea.
 17. Mida natural, que el tamany igual a lo que representa.
 18. Que succeïx perque és conforme en la naturalea.
 19. ¡Natural!, expressió que significa ¡per supost!, ¡clar!
 20. m. Caràcter, manera de ser pròpia dalgú.
 21. Recobrar el seu natural, ant. Tornar en .
 22. Del natural, loc. Fet de prendre el model duna obra dart de la vida o la realitat.
Buscar natural en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.