Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Tornar
tornar
Flexió verbal »
(Del llatí tornāre, que originàriament significava tornejar.)
 1. v. intr. refl. ant. Girar-se.
 2. Girar-se contra algú.
 3. Tornar arrere, dirigir el moviment en direcció contrària a la que es seguia. fig. Retractar-se, fer-se arrere, girar vela, canviar dopinió.
 4. intr. o refl. Anar al lloc o punt inicial de partida, o a la persona de la qual sha separat, va acompanyat de la partícula adverbial de moviment en: Torna-ten a casa.
 5. Anar una atra volta a un lloc a on ya shavia estat anteriorment.
 6. Acontényer o passar novament: Hui tornarà a ploure com despusahir.
 7. Reproduir-se una peculiaritat, característica, qualitat, o forma dactuar: La joventut passa i no torna.
 8. intr. o refl. Dedicar-se novament a un quefer que shavia deixat arraconat o detengut de manera temporal.
 9. Tornar de mort en vida, loc. Resucitar, fig. Passar dun periodo o circumstància de desànim o dabatiment a una de fortalea, puixança, o espenta.
 10. intr. Recobrar una aptitut, facultat etc., recuperar els sentits o lenteniment. Tornar en , loc. Recuperar el sentit.
 11. tr. Fer recobrar o recuperar lenteniment, el seny, el sentit, etc., a algú que lha perdut.
 12. Fer alguna cosa novament, repetir una activitat o un acte.
 13. Recobrar el lloc, laparència o la forma de ser que es tenia en anterioritat.
 14. Correspondre a algú en una cosa equivalent o comparable a lo que ell nos ha proporcionat.
 15. Tornar resposta, respondre ad algú. Tornar la salutació, el favor, etc.: Agrair, o correspondre a una salutació, benvenguda, acollida, etc., feta per algú.
 16. Restituir alguna cosa a qui era posseïdor della i que nos lhavia prestada temporalment.
 17. Tornar el canvi, donar la devolució corresponent a qui ha pagat qualsevol cosa en diners de més.
 18. Passar duna forma dactuar o de comportar-se a una atra, o convertir lestat natural dalguna cosa a un atre: Laigua es torna vi miraculosament.
 19. refl. Qui passa duna naturalea, forma de comportar-se o procedir a una atra: Sha tornat foll.
 20. Quan tu vas yo ya torne, loc. Se diu per a gallardejar o fanfarronejar de ser més llest o despert que un atre.
 21. Torna-li la trompa al chic, loc. Se diu quan algú repetix o torna a fer una cosa de manera insistent.
 22. Tornar en la mateixa, loc. Insistir.
 23. Torna el dijous que hui no pasten, loc. Vine en un atre moment.
ref. Tornar be per mal és obrar de sant. Més val tornar-se roig de vergonya que groc de ràbia.
Buscar Tornar en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.