Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: quan
quan
(Del llatí quando, mat. sign.)
  1. adv. interrogatiu. En quin moment, temps o instant. (Sescriu en accent): ¿Quàn eixirà la processó?
  2. conj. En el moment o en linstant en que: Ara no, quan era un chiquet, tenia el monyo rullet.
  3. conj. En cas que, ya que.
  4. De quan en quan, loc. De tant en tant, a voltes o vegades.
  5. Quan que, ant. Sempre que, siga quan siga.
observacions/documentació: Coloquialment quan sol pronunciar-se quant, confonent-se en l’adverbi quant. Antigament s’escrivia també quant, quand, can i cant.
Buscar quan en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.