Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Ara
ara
(Del llatí hac hora, en esta hora o moment.)
 1. adv. En este moment o temps present: Ara estàs consultant el diccionari.
 2. conj. Ara be o simplement ara, equival a a pesar daçò o pero: Anava a regalar-te este llibre; ara be, si ya el tens, ten regalaré un atre.
 3. Ara mateixa o ara mateix, en un moment, en un temps molt pròxim: Ara mateixa acabe de treballar. ¿Voleu café? Ara mateixa vos el faç.
 4. Ara mateixa, loc. Ara comparança, per eixemple, posem per cas: He de comprar-me un paraigües perque, ara mateixa, hui he exit al carrer, plovia i yo sense paraigües.
 5. Ara comparança, se diu per a introduir una comparació.
 6. Ara..., ara..., denota alternança de diferents accions: Ara plora, ara riu. Ara entra, ara ix.
 7. Ara i adés, a sovint, en freqüència.
 8. Ara per ara, pel moment, en les circumstàncies actuals: Ara per ara no em fa falta cap de medicament.
 9. A hores dara, en este precís moment: A hores dara està celebrant-se una festa en lo carrer.
 10. Ara i ací, en este precís moment i lloc: Ara i ací et jure que no tenganyaré.
 11. Com ara, equival a per eixemple: Hi han persones molt velles en el poble, com ara ton pare o el meu.
 12. Dara en avant, loc. Des del moment present cap a un futur: Dara en avant parla en ton pare destos assunts.
ref. Ara dinem, en acabar vorem.
ara, -res
(Del llatí ara, mat. sign.)
 1. s. f. Pedra, montícul o altar sobre el que soferixen sacrificis.
 2. Rel. Pedra consagrada que es coloca sobre laltar i sobre la que es posen els corporals -càliç i hòstia- en el sacrifici de la missa.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: -arro i arra.