Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: festa
festa, -tes
(Del llatí fĕsta, plr. de fĕstum, mat. sign.)
  1. s. f. Dia de celebració d una cerimònia o solemnitat i que no es treballa.
  2. Folc. Festa grossa, la més important duna localitat.
  3. Popularment, la festa del Corpus Christi de la ciutat de Valéncia.
 1. Rel. Festa de precepte o de guardar, festa en que lIglésia demana anar a missa.
  1. Folc. Festa de carrer, actes festius que es fan en lo carrer per a celebrar un acte o en honor a un Sant.
  2. Folc. Festa major, festa principal dun poble en que es commemora alguna cosa important.
 2. Donar una festa, acte o celebració públic o privat que soferix en la finalitat dentretindre i passar-ho be donant menjar i beguda, posant música o oferint un espectàcul.
 3. Dia en que es commemora algun fet de caràcter religiós.
  1. Demostració dalegria.
  2. Fer festes, fer demostracions dalegria ad algú: El gos el reconegué i li fea festes i lladrava dalegria. Deu em guarde de la gata que davant fa festes i darrere arrapa.
 4. Tingam la festa en pau, loc. Recomanació de que finalisen les confrontacions i que es puga acabar de la millor manera possible.
 5. Pagarla festa, convertir-se en víctima del divertiment dels demés.
 6. Sha acabat la festa, loc. Sha acabat el tema, la discussió...
 7. Anar o eixir de festa, eixir a divertir-se. També es diu anar de borina, anar de corfoll, anar de parranda, anar de polleguera, anar de rauja, anar de chala, anar de gorja...
 8. Anar de festa en festa com els dolçainers dAlbal, loc. Anar de festa, no posar-se a treballar quan toca.
 9. Fer festa, celebrar alguna solemnitat especialment si es tracta del sant patró.
ref. Més val una festa que dos dumenges. La bona festa s’escomença la vespra. De la festa, la vespra. Darrere de les festes se queden les bésties. Festa de dònes, collita de pets. Festa de vila, tanca la porta i fila. Festa de fòc, no la veges mai de prop. Lo que sobra, fa la festa. Aquells que festes te fan i no te’n solien fer, o és que et volen enganyar o és que t’han de menester. En ta vida faces festes a béstia que no conegues. El que a totes les festes vol moure, ve Sant Joan i no pot moldre.
Buscar festa en: