Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Corpus
hàbeas corpus
(Del llatí habeas corpus [ad subiiciendum], primeres paraules de l’auto de compareixença.)
  1. s. m. Dret. Dret del detengut a comparéixer immediatament davant del juge o tribunal per a ser escoltat i que es decidixca si ha segut arrestat llegalment.
corpus
(Del llatí corpus, cos.)
  1. s. m. ant. Rel. En lEucaristia, cos de Jesucrist.
  2. Festivitat religiosa que es celebra el segon dijous posterior a Pentecostés i en la qual se commemora linstitució de lEucaristia.
  3. neol. Conjunt descrits o de texts científics, lliteraris, teòrics, etc., que serviran per a una determinada finalitat, com ara un anàlisis, investigació, compilació, etc.
ref. Alabat siga el Corpus, que sempre cau en dijous.
Buscar Corpus en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.