Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: anàlisis
anàlisis
(Del llatí analysis, i este del grec ἀνάλυσις, mat. sign.)
  1. s. m. sing. i plr. Separació dun tot en les seues parts constitutives per a conéixer els seus principis o elements.
  2. Per extensió, examen o estudi profunt que es fa de qualsevol cosa: Farem un anàlisis lliterari del Tirant lo Blanch. Realisaren un anàlisis de la situació. Fa un anàlisis polític de la democràcia.
  3. Gram. Examen o estudi de les distintes parts duna paraula, oració o discurs: Anàlisis fonològic, oracional, sintàctic...
  4. Anàlisis clínic, examen dels component o substàncies de lorganisme per a poder fer un diagnòstic.
observacions/documentació: Vulgarment se pronuncia com si fora paraula plana.
Buscar anàlisis en: