Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: privat
privat, -ada, -ts, -ades
 1. adj. m. Desposseït, carent, que no una cosa que tenia.
 2. Particular, no públic; relatiu a una persona particular.
 3. En privat, a soles, sense testics.
 4. ant. Familiar, amistós, íntim.
 5. ant. Del país o el poble propis.
 6. Baldat, impedit, invàlit.
Privat
 1. s. m. Nom propi dhome.
Buscar privat en:
 • privat coincidix en:
  • el participi masculí singular de privar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)