Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: alegria
alegria, -ies
(De alegre, més el sufix -ia.)
  1. s. f. Sentiment de goig o plaer que causa algun fet, situació o cosa plenament satisfactòria i que es manifesta en signes externs en el gest, pel somriure, en la veu, pel to...: Lalegria de vore viure feliços i contents als seus fills. Quina alegria tenen els chiquets la nit de reis.
  2. fig. Irresponsabilitat: Viu en molta alegria i no guarda res per a la vellea.
  3. Persona o animal que causa molt de goig ad algú: La chiqueta menuda és lalegria de son pare. El cavall blanc és lalegria del corral.
  4. Bot. Planta medicinal de llavors oleaginoses i comestibles (Sesamum indicum o orientale), sésam.
  5. Bot. Llavor del sésam o alegria.
  6. Fer gran alegria, ant. Fer festa.
  7. Nom propi de dòna.
  8. plr. Nom propi de dòna.
ref. L’alegria dura poc en casa del pobre. ¡Alegria, carnestoltes, que demà serà cendra! ¡Alegria, albarders, que es crema la palla!
Buscar alegria en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: alegrea.