Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Quina
quina, -nes
(Del quèchua quinaquina, mat. sign.)
 1. s. f. Corfa de diversos arbres, principalment del gènero Cinchona, utilisada en medicina com a tònica i estomacal.
 2. Licor fet en quina.
 3. Més amarc que la quina, loc. Molt amarc.
quina, -nes
(Del llatí quīna, conjunt de cinc.)
 1. s. f. Parell de cincs dels daus quan ixen en una tirada.
 2. Joc en que guanya el jugador que reompli les cinc cases duna mateixa fila, quintern.
quin, -na, -ns, -nes
(Del llatí quīnam, pronom interrogatiu.)
 1. adj. i pron. Determina lidentitat duna o algunes persones o coses entre diverses sobre les que recau una interrogació: ¿Quin de tots tagrada? ¿Quins hòmens són els que than ofés? ¿Quina película tinteressa més?
 2. ant. Equivalent a com, indicava la manera en que està una cosa o persona.
 3. Sutilisa en frases exclamatives: ¡Quina vergonya! ¡Quin fret fa!.
 4. Actua com a pronom: De quina sha lliurat per no estar ací quan shan barallat tots.
Buscar Quina en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: cuyna, cuina, cuinat i quinat.