Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: entre
entre-
(De entre.)
 1. pref. Prefix que significa qualitat o situació intermija: Entreacte, entrefí.
 2. Prefix que atenua el significat del vocable que acompanya: entrevore, entreobrir, entresuar, entretancar, entreclar...
entre
(Del llatí inter.)
 1. prep. Indica lespai que hi ha duna cosa o persona a una atra: Entre ta casa i la meua hi ha un mercat.
 2. Dur o portar una cosa entre mans, loc. Estar preparant o elaborant un assunt o treball.
 3. Entre dents, loc. Dir alguna cosa de manera no massa clara.
 4. Nadar entre dos aigües, loc. Actuar de manera cauta o hàbil sense implicar-se en una o atra tendència, corrent, ideologia, etc.
 5. Estar entre quatre parets, loc. Estar tancat o en sensació daïllament.
 6. Cavar entre dos terres, loc. Alçar la capa de terra superior en un terreny cultivable.
 7. Indica la situació o ubicació enmig de dos o més coses, persones, etc.: Entre les pàgines del llibre guarda una flor.
 8. Senyala un moment indeterminat dins dun periodo de temps: Vingué entre les sèt i les huit de la vesprada.
 9. Entre dos clarors, loc. Se referix al moment en que la llum del sol està a tall de desaparéixer escomençant ya a fer-se fosc; a boqueta nit.
 10. Entre semana, en alguns dels dies de mitan semana, en dies laborables, de dilluns a dissabte.
 11. Entre lany, ant. Durant lany.
 12. Entre dia, ant. En hores laborables.
 13. Expressa estat intermig: Albert pareix que estiga entre trist i avorrit.
 14. Relaciona o compara persones, coses, etc.: No hi ha diferència entre tu i yo.
 15. Indica idea de reciprocitat: Moltes voltes ha hagut guerra entre els països veïns.
 16. Entre , entre mi o entre mi mateix, indica que lacció no sexteriorisa: Pensava entre que guanyaria.
 17. Indica quan algú o alguna cosa forma part dun conjunt de persones o coses.
 18. Entre , entre dos o més coses citades: Les canyes se nuguen entre per a fer el caniç.
 19. Entre mi, loc. Interiorment: Yo pense entre mi que això no és correcte.
 20. Indica quan algú o alguna cosa participa en un repartiment o distribució: Shan distribuït els beneficis entre els socis.
 21. Indica cooperació, participació en un grup o conjunt: Entre tots ho conseguirem.
 22. Entre col i col, lletuga, loc. Se diu quan una cosa és diferent a les atres entre les que es troba, sent generalment pijor.
Buscar entre en:
 • entre coincidix en:
  • la 3ª persona del present de subjuntiu de entrar
  • la 1ª persona del present de subjuntiu de entrar
  • la 1ª persona del present d'indicatiu de entrar
  • la 3ª persona d'imperatiu de entrar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: entrò, thro i tro.