Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: tall
tall, -lls
(Derivat posverbal de tallar.)
 1. s. m. Vora aguda dun instrument esmolat.
 2. Paleta de ferro que servix per a rascar i netejar superfícies.
 3. Acte i acció de tallar.
 4. Forma de tallar alguna cosa: Du un tall de monyo molt clàssic.
 5. Acte de tallar un material de construcció donant-li la forma desijada.
 6. Art i forma de tallar les diferents peces per a confeccionar roba i calcer.
 7. Modo i faedura duna peça de roba o calcer.
 8. Figura i proporció del cos humà.
 9. Aspecte duna persona o cosa, traça.
 10. Obertura estreta duna superfície causada per un objecte que talla, efecte de tallar.
 11. Quebraça de la pell per efecte de laire gelat.
 12. Clavill entre roques.
 13. Tros duna cosa tallada.
 14. Cantitat de tela o un atre material en el qual se fa una peça de vestir.
 15. Lloc a on una colla de treballadors han de fer una faena en un temps llimitat.
 16. Lloc a on sha deixat un treball al qual sha de tornar.
 17. Temps determinat que tenen els llauradors per a regar un bancal.
 18. Estar a tall de + infinitiu, o simplement a tall de + infinitiu, loc. Indica que lacció de linfinitiu és immediata; a punt de: Ton pare està a tall de vindre. A tall deixir mamprengué a ploure i no ixquérem.
 19. Al tall, loc. Al gra, al tema.
 20. Al tall, al tall, loc. Fer una cosa darrere duna atra pero sense parar.
 21. Anar a tall, loc. Vendre una cosa sense poder triar, segons van eixint: Les creïlles van a tall.
 22. Haver bon o mal tall, loc. Haver o no en abundància.
 23. Peix de tall, peix gran que es ven i consumix a tallades.
 24. Quin tall de, quin montó de: Quin tall de mentires li ha dit.
 25. Un tall de huits i nous, loc. Se diu duna persona que tot li és indiferent i va a la seua.
Buscar tall en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: entall i tal.