Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: roba
roba, -bes
(Derivat posverbal de robar.)
 1. s. f. ant. Botí, lo que se li lleva a lenemic en una batalla o als habitants dun lloc en barreig, etc.
 2. ant. Acte de prendre coses en combat o barreig.
 3. ant. Mercaderies transportades, generalment, per la mar.
 4. ant. Coses per a vestir, ornar o per a us domèstic.
  1. Qualsevol drap, tela o teixit per a diversos usos.
  2. Roba de llit, la que sutilisa en el llit, com ara llançols, mantes, cobertors, etc.
  1. Peces de tela fetes per a cobrir el cos de la persona.
  2. Roba de mudar, la de vestir be o de dies de festa.
  3. Roba daigua, impermeable.
  4. Roba de faena, la que es du a diari o per a fer faenes o treballar.
  5. Roba de festa, la que es du en dies de festa o en cerimònies.
  6. Roba interior, les peces de roba que es duen directament sobre la pell i que damunt ne porten unes atres.
  7. Roba de batalla, la de poc de valor o vella que sutilisa per a fer faenes o treballs.
 5. ant. Peça principal del vestit, la que més se veu o la més gran que du una persona.
 6. Roba dEstat, ant. Vestit utilisat en grans cerimònies.
 7. Ser roba de genovesos, loc. Estar una cosa a disposició de totes les persones, com si no tinguera amo.
 8. Tindre la roba en lo Grau, loc. Estar a punt demigrar.
 9. Com si tinguera la roba en lo Grau, loc. Sense pensar en lo que puga passar o en les conseqüències.
 10. Haver roba estesa, loc. Estar present algú, davant de qui no sha de parlar duna cosa; sobretot si són chiquets.
 11. No tocar la roba el cos, loc. Tindre molta angoixa o temor.
 12. Nadar i guardar la roba, loc. Fer una cosa complicada o perillosa assegurant-se primer.
ref. La roba bruta, en casa es llava. La roba de l’hivern se compra en estiu. La roba és per a quan fa fret. La roba tot ho tapa. Quan manco roba, més sà.
Buscar roba en:
 • roba coincidix en:
  • la 2ª persona d'imperatiu de robar
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de robar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: robada.