Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Peces
peça, -eces
(Del gàlic pĕttĭa, mat. sign.)
 1. s. f. Tros, part o porció de matèria.
 2. Bona peça duna cosa, una porció gran, un bon tros.
 3. Duna peça, que no està de diferents trossos.
 4. Fer peces o a peces una cosa, fer-la a trossos.
 5. Tallar a peces, trencar o tallar una cosa fent-la a trossos.
 6. ant. Espai indeterminat de temps.
 7. Cada una de les parts que solen compondre un objecte.
 8. Part definida considerada com a distinta.
 9. Cada u dels objectes que formen un conjunt, una colecció, un joc, un adreç, etc.
 10. Cada una de les joyes que formen un adreç.
 11. Peça de vestir o de vestit, cada una de les porcions de tela elaborades del modo idòneu per a formar part de lindumentària.
 12. Habitació o cambra duna casa.
 13. Heràld. Cada una de les parts en que es dividix un escut.
 14. Una cosa considerada a banda dunes atres de la mateixa espècie.
 15. Peça dartilleria, cada una de les armes que componen una bateria.
 16. Porció de teixit que es fabrica duna sola volta.
 17. Animal caçat o peixcat, o que pot ser-ho.
 18. Cada objecte fabricat de porcelana o fanc.
 19. Peça de carregar, biga carregadora.
 20. Obra teatral o musical relativament curta.
 21. Mala peça, i iròn. bona peça, persona poc recomanable, poc de fiar.
 22. Peces, joc infantil que consistix en traure en un tros de teula els naips que shan deixat caure en terra.
 23. Quedar-se duna peça, loc. Sorprendres, quedar-se boquiobert.
 24. Tot duna peça, loc. Íntegrament.
 25. local. Carret penjat i tirat per una corda, que en el sigle XIX sutilisava per a animar el fòc en la cordà de la localitat valenciana de Paterna i que també rebia el nom de bouet.
Buscar Peces en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: pesa.