Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: tallar
tallar
Flexió verbal »
 1. v. tr. Trencar la continuïtat duna cosa fent entrar un objecte tallant: Li tallaren el cap i el posaren dalt duna llança.
 2. Separar alguna cosa en porcions, especialment menjar, utilisant un objecte en tall: Talla el pollastre en quatre trossos.
 3. Fer un tall sense dividir del tot les parts, ferir: Sha tallat quan safaitava.
 4. Travessar una superfície o un mig.
 5. Detindre o interrompre el curs o la continuïtat dalguna cosa, impedint el pas o lacció.
 6. Detindre una conversació.
 7. Fer més curta una distància gràcies a una travessa.
 8. Posar fi a una situació molesta, detindre a algú en el seu propòsit.
 9. Fer obra de talla en fusta.
 10. Acurtar un llibre, una película, una obra de teatre, eliminant parts secundàries.
 11. Prendre mida ad algú.
 12. ant. Arrasar i destruir collites.
 13. Separar-se els ingredients duna salsa que hauria de ser homogénea.
 14. Aclarir o diluir un líquit mesclant-lo en un atre per a fer més suau el seu sabor.
 15. En el deport de la pilota valenciana, acció de pegar a la pilota de manera que passe rantera a la corda en molta velocitat.
 16. En els jocs de cartes, una volta barallades estes per un jugador, agarrar un atre el montó i posar la mitat superior a la part inferior.
 17. fig. Parlar: Li han dit que calle i ella vinga i vinga tallar.
 18. fig. Remorejar.
 19. Fer un fret o un aire que talla, loc. Tindre o sentir un fret tan intens que fa la sensació que traspassa i talla la pell.
 20. Tallar claus, loc. Estar molt enujat i malhumorat.
 21. Tallar labadejo, loc. Manar i impondre la seua voluntat.
 22. Tallar laigua, loc. Alvançar en molta velocitat, dividint-se laigua als dos costats del cos que la travessa.
 23. Tallar la digestió, loc. Parar el procés de la digestió per una beguda molt freda o un bany.
 24. Tallar les ales, loc. Detindre o impedir lacció dalgú, llevar-li llibertat.
 25. Tallar en sec, loc. Parar una cosa ràpidament.
 26. Tallar una cosa en el mateix patró, loc. Fer una cosa igual a una atra.
 27. Tallar laigua, unes tisores o gavinet, loc. No tallar gens.
ref. Si no talla, fa lluent. Se diu d’alguna cosa que lluïx encara que no servixca per a res.
Buscar tallar en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: entallar i talar.