Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: dalt
dalt
(Del llatí de alto, de la part alta.)
 1. adv. i prep. ant. Des de la part alta.
  1. adv. En la part alta.
  2. Ací dalt, ací en la part alta.
  3. Allà dalt, allà en la part alta.
  4. La part alta dun edifici; el pis superior de la planta baixa.
  5. El cel, lloc privilegiat a on van els justs quan moren.
 2. prep. Damunt.
 3. adv. Abans, anteriorment (en llibres o escrits).
 4. s. m. La part alta duna cosa. Els dalts duna casa.
 5. De dalt a baix, loc. De cap a peus, dun extrem a latre, sancer.
 6. No fer ni alt ni baix, loc. No mostrar cap dalteració davant dun fet o cosa, mostrar-se impassible, impertorbable.
Buscar dalt en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.