Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Abans
abans
(Del llatí abantius i este de abante, aglutinació de ab més ante, davant.)
  1. adv. Ans. Expressa anterioritat o prioritat en el temps, el lloc, lorde etc. Sol anar antepost a les preposicions de i que, formant la locució preposicional abans de i la locució conjuntiva abans que: Abans deixir, deixa entrar. Abans que aplegue ves-ten.
  2. Expressa preferència duna cosa sobre una atra: Abans pobre i honrat, que ric difamat.
  3. Quan va precedit per un substantiu equival a anterior: Dos hores abans. Un més abans. Un programa abans.
  4. Dabans, loc. adv. de temps anterior, antigament: Açò de parlar de vosté als pares són costums dabans.
observacions/documentació: La forma abans és sinònima, en tots els casos, de ans. S’ha de tindre en conte que si nos referim a un temps passat, pero immediat o molt pròxim al moment present en que s’escriu o parla, en valencià s’usa l’adverbi adés.
ref. Abans d’acabar, no t’hages d’alabar. Abans d’ensenyar, deprén. Abans de dinar, no faces el sopar. Abans de parlar, para’t a pensar. Abans de parlar, procura pensar. Abans de petejar, venteja. Abans pobre i honrat, que ric i difamat. Abans que les taronges toquen terra, n’hi ha que ficar-los closses. El bon obrer abans d’obrar arremulla. Abans se casaven donzelles i donzells, ara es casen ya fadrins vells. Abans enviaven a u a prendre pel cul, ara van voluntaris.
Buscar Abans en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: havà i avanç.