Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: vosté
vosté, -és
(De la contracció de vostra mercé.)
  1. pron. person. m. i f. Pronom personal de segona persona, usat quan nos dirigim ad algú a qui no tractem de tu, quan volem mostrar-nos més cortesos o distants.
  2. Parlar de vosté, donar este tractament a una persona: Ara ya no és costum parlar als pares de vosté. Yo parlava a mos yayos de vosté.
observacions/documentació: En el sur de Valéncia s’usa la forma del plural vostens.
Buscar vosté en: