Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: als
als
  1. Contracció de la preposició a i lartícul els/los: Li ho dic als dos. Canta per als espectadors.
als
(Del llatí alid (var. de aliud) en una -s final paragògica, una atra cosa.)
  1. pron. ant. Una atra cosa, lo atre.
-al, -ls
(Del llatí -alis.)
  1. suf. Sufix que forma adjectius i dona un significat de relació o pertinença, com ara: cultural, social, principal, monumental...
  2. Sufix que forma colectius com ara: figueral, cireral, anoueral, garroferal...
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: hall, all i -all.