Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Allà
allà
(Del llatí ĭllāc, mat. sign.)
 1. adv. Per aquell o en aquell lloc. Indica un lloc no massa determinat: Allà per la montanya sha perdut un chiquet.
 2. Allà dalt, en un lloc més alt.
 3. Allà baix, en un lloc més baix.
 4. Allà fòra, en lexterior del lloc des da on se parla.
 5. Allà dins, ben a linterior.
 6. Ací i allà o per ací i per allà, per totes bandes: Ací i allà trobàvem esclatasancs.
 7. Allà dellà, a latra banda, més allà.
 8. També saplica per extensió al temps i indica un temps pròxim a una hora o data: Allà per Nadal allarga el dia. Allà a les dos dinarem.
  1. En latre món.
  2. Estar més allà que ací, loc. coloq. Estar més mort o en latre món que viu o en este món.
 9. Allà quan Deu vol o quan Deu te mana, loc. coloq. En un moment indeterminat, quan manco te gires o tho esperes, molt de tart en tart.
 10. Allà a on brama la tonyina o allà a on Nostre Senyor o Crist pergué el barret o les espardenyes, loc. coloq. Molt llunt.
 11. Allà va, Interjecció que sexclama quan se llança o senrefila alguna cosa.
 12. Allà vaig que mendoblegue o allà vaig, si no caic, loc. coloq. Indica que u acodix rapidíssimament a un lloc quan és cridat o quan molt dinterés en anar.
 13. Parlar allà va, loc. coloq. Parlar sense solta ni volta, a la babalà, irreflexivament.
 14. Fer les coses allà va, loc. coloq. Fer les coses arreu, a la babalà, sense mirament.
 15. Allà vas cabaç, loc. coloq. Dir o fer les coses sense reflexió o mirament.
ref. Allà nos vorem les cares.
Buscar Allà en: