Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: barret
barret, -ts
(Del llatí birrus, capa en capucha.)
    1. s. m. Peça de roba per a cobrir el cap, sense ales i ajustada.
    2. Peça redona en forma de casquet de cotó, seda o un atre material, fet en punt de calça per a cobrir el cap, sense ales, ajustada al cap sense fer bossa i adornat el remat en borles en cascada, típica del trage tradicional valencià dels hòmens.
    3. Barret dalborços, nom donat ad este mateix barret per la semblança entre les borles que du i els alborços o fruits de lalborcer.
  1. Fer barret, loc. Entretindres raonant en uns i atres; fer raonades, fer barcella, fer ramallola.
  2. Tants caps, tants barrets, loc. Expressió que indica que tots han de treballar o pagar lo mateix o que hi ha una cosa per a cada u.
  3. Tindre més caps que barrets, loc. Tindre moltes coses que atendre i no poder atendre-les totes.
  4. Lo mateix és barret blanc que blanc barret, loc. Igual és una cosa que una atra.
observacions/documentació: La confusió que s’ha donat en català entre barret i capell, i posterior substitució de capell per barret, no s’ha donat en valencià, que manté la diferència entre barret i capell. Se tracta d’una sinècdoque per la qual el català designa el tot “capell” en una part o classe de capell que és el “barret”, lo qual supon un empobriment del lèxic.
Buscar barret en: