Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: atendre
atendre
Flexió verbal »
(Del llatí attendĕre, mat. sign.)
  1. v. intr. Escoltar o vore aplicant interés, en atenció: Atén lo que diu ton pare. Atengau i voreu cóm treballa la màquina.
  2. tr. Servir ad algú: El depenent matén en simpatia. Matén en tot lo que li demane.
  3. ant. Sobrevindre.
  4. ant. Aplegar, arribar.
  5. Complir una cosa promesa.
Buscar atendre en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.