Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Complir
complir
Flexió verbal »
(Del llatí complēre, mat. sign.)
  1. v. tr. ant. Realisar totalment una cosa acordada, manada, etc.
  2. Atényer en un temps.
  3. intr. Fer lo que sestà obligat a fer.
  4. intr. Finalisar en un temps determinat.
  5. ant. Omplir.
  6. ant. Acabar una cosa.
  7. ant. Aplegar a certa distància.
Buscar Complir en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.