Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: tants
tant, -ta, -ts, -tes
 1. adj. pron. i adv. Se diu de la cantitat o número dalguna cosa indeterminada o no especificada, de tal manera, de tal grau, fins a tal punt: Dis-li que no bega tant de vi.
 2. Susa per a establir comparacions digualtat junt a com i quant: tants diners com yo deutes. Compra tants quants pugues pagar-ne.
 3. Tant... com..., igualment, de la mateixa forma: Poden entrar tant grans com menuts.
 4. En oracions ponderatives i casi sempre acompanyat de que, equival a molt, gran cantitat de, molt gran: Tant magradà que el comprí.
 5. Indica un temps de llarga duració: Fa una hora. No, no fa tant.
 6. De tant en tant, loc. A voltes.
 7. Entre tant, V. entretant.
 8. Mentres tant, V. mentrestant.
 9. pron. Cantitat o número determinat dalguna cosa, especialment de diners, que no es concreta expressament: Me digué que valia tants diners i li ho paguí.
 10. Les tantes, indica que és molt tart: Eren les tantes de la nit quan aplegà a casa.
 11. Tant per cap, loc. Indica dividir alguna cosa a parts iguals entre un grup de persones.
  1. Substantivat. Cantitat proporcional respecte duna atra, segons lo ya establit.
  2. Dos tants, el doble: Ella vol un quilo de dacsa i yo en vullc dos tants.
  3. Dèu tants, el dècuple.
 12. Atre tant, loc. En la mateixa cantitat: Tu compres una dotzena i yo atre tant, aixina tindrem dos dotzenes.
 13. El tant per cent, cantitat determinada en proporció a cent unitats dallò de lo que es parla.
 14. Pagar un tant cada més, pagar cada més la mateixa cantitat de diners fins a aplegar al total.
 15. Un tant o algun tant, loc. Un poc.
 16. Per tant, loc. Per això, per açò.
 17. ¡I tant que !, loc. Expressió exclamativa per a afirmar en émfasis lo que un atre ha dit.
 18. No serà tant com diuen, loc. Indica que sestà exagerant sobre alguna cosa.
 19. Tant li fa, loc. No importa.
 20. Tant se val, loc. Expressa indiferència davant un fet o una decisió a prendre.
ref. Tants caps, tants barrets. Tanta força va fer, que es cagà sense voler. Tant forcejà que es cagà. Tant guanyat, tant menjat. Tant me diràs, que creure em faràs. Tant mor el Papa com qui no té capa. Tant te vullc, que et trac un ull. Tant tens, tant vals. Tantes voltes va el cànter a la font, que al final se trenca o que en ella deixa ansa o coll.
Buscar tants en: