Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: tal
tal, -ls
(Del llatí tale, mat. sign.)
 1. adj. i pron. m. i f. adj. Igual o paregut, desta, daquella o de la mateixa forma: Vingué vestit de tal manera que no el coneguí.
 2. Tal dia com..., el mateix dia en una atra data: Tal dia com hui em casí en ton pare.
 3. Sutilisa per a referir-se de manera indeterminada a coses nomenades o sobreenteses: Sempre diuen que escomencen a tal hora i no és aixina.
  1. Junt a noms propis, indica que la persona nomenada és poc o gens coneguda del que parla: No he parlat mai en el tal Vicent.
  2. Un tal Vicent: un home que es diu aixina.
 4. pron. Este, desta o aquella manera. Susa a sovint seguit de qual o com: Tal com me veus, te voràs. Tal com este és el meu també.
 5. Sutilisa en singular en valor de pronom neutre, en el significat de esta, eixa, aquella cosa: No diré tal.
 6. Un atre tal, atre tal, igual, de manera pareguda: Sha comprat un coche roig i el seu veí un atre tal.
 7. Utilisat adverbialment significa aixina, desta manera: Camina tal com tu limites.
 8. Per tal com o que, ant. Perque (conjunció causal).
 9. Per tal, ant. Per açò, per lo tant, per tant.
 10. ¿Qué tal va?, ¿qué tal?, expressió informal de salutació.
 11. Fer com si tal cosa, loc. No fer cas, no donar importància.
 12. Tal qual, loc. De la mateixa forma: Les teues sabates són tal qual les meues.
 13. Tal qual, loc. No massa be: No em trobe be, estic tal qual.
 14. Tal qual, loc. molt: Hui havem treballat tal qual i havem acabat la faena.
 15. ¡Tal dia farà un any!, loc. Se diu llevant-li importància a una situació o fet comentat.
ref. Tal és Pere com el que va darrere. Tal pare, tal fill. Tal és Ali com Camali: comparació negativa.
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: tall.