Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: veí
veí, -ïna, -ïns, -ïnes
(Del llatí vĭcīnu, mat. sign.)
  1. adj. m. Situat molt prop.
  2. s. m. Persona que viu molt prop o al costat duna casa, dun carrer, dun barri, etc.
  3. s. m. Persona que domicili o llar en una població.
ref. Val més un bon veí que un mal parent. Val més un veí a la porta que un parent en Mallorca. Deu nos guarde d’un mal veí, i d’un aprenent de violí. No n’hi ha pijor veí que terra a vora camí. Qui té mal veí, té mal amic. Lo que menja el meu veí, poc profit me farà a mi. No té pa ni vi, i convida al veí.
Buscar veí en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: vehí.