Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: faena
faena, -nes
(Del llatí facienda, coses que s’han de fer.)
 1. s. f. Treball físic o intelectual que sha de realisar.
 2. El treball que sha de fer i inclús els materials necessaris per a fer-lo.
 3. Tindre molta faena, tindre moltes coses per a fer, molt de treball.
 4. Aquella cosa de la qual una persona sencarrega, la seua ocupació: La seua faena és revisar les mercaderies que entren al port.
 5. Aquelles coses que es fan per a guanyar diners, per obligació, etc. Treball: No faena i està desocupat. Busca faena pero no en troba.
 6. Fer faena, treballar.
 7. Dia de faena, dia que no es festiu, laborable.
 8. Donar faena, manar un treball a una persona.
 9. Anar a la faena, anar a treballar.
 10. Eixir de la faena, acabar de treballar, anar-sen del lloc de treball per finalisació de lhorari laboral.
 11. Faenes de casa, les ocupacions que dona la casa, com ara escurar els plats, agranar, fer els llits, cuinar, etc.
 12. Dòna de fer les faenes, dòna que sencarrega per diners de fer les faenes duna casa.
 13. Lo que es fa en esforç: Molta faena mha costat fer ma casa.
 14. Donar més faena que una onça de cucs o que un bou o un porc solt en un camp regat, loc. Donar molt de treball, esforç i molèsties.
 15. Resultat de treballar objectes, cosa feta.
 16. Faena matalafer, loc. local. Se diu en conte de dir el refrà complet: “fer i desfer, faena del matalafer”.
ref. La faena és salut. La faena no mata a ningú. Qui no té faena, Deu li’n dona. Qui no té faena, al gat pentina. Qui no té faena el dimoni li’n dona. Faena d’ull, faena de cul. Faena de dònes, batre de burres. Faena feta, no porta destorp. Faena feta no corre pressa. A la faena torta, tanca-li la porta. Faena de chic i llaurada de burret, no val un pet. Cavadeta de dònes, faeneta de chiquets i llauradeta de burrets, no val un pet. Faena, gira esquena. Faena fuig, taverna acosta’t. Llarc d’esquena, curt de faena. Llarc de cames i curt d’esquena, fuig de faena. Faena fuig i menjar acosta’t. La faena de mirar, és la que manco fa cansar. La faena en l’ull.
Buscar faena en:
 • faena coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de faenar
  • la 2ª persona d'imperatiu de faenar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: fahena i faenada.