Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ma
ma
(Contracció de ¡mira!)
  1. interj. coloq. Exclamació admirativa, ¡mira!: ¡Ma que mha eixit be açò! ¡Ma que és bo el chiquet!
ma
(Del llatí vulgar *ma, contracció de mĕa, mat. sign.)
  1. adj. possessiu f. sing. Forma femenina de mon; sutilisa davant de parentius i paraules com casa i vida: Ma mare i ma germana. Estic en ma casa. Tota ma vida he vixcut ací.
ma
  1. ant. Grafia aglutinada de mha.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: .