Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: llevant
llevant
(Del llatí levante, que s’alça.)
  1. s. m. Est, punt cardinal per a on ix el Sol.
  2. Regió o territori situat a la part est dun país o duna àrea geogràfica determinada.
  3. Vent que bufa de lest.
  4. Llevant de Dénia, local. Vent de lest.
  5. Llevant de Valéncia, local. Vent que bufa del nordest.
  6. ant. Acte dalçar-se de la taula quan sha acabat de menjar.
  7. De llevant i de ponent, loc. De totes bandes o direccions.
ref. Llevant, l’aigua per davant. El llevant lleva i el ponent seca. El llebeig la mou, i el llevant la plou. Ponent té una filla casada al llevant, que quan la va a vore se’n tornà plorant. A llevant clar i ponent obscur, temporal segur. Sol roig, llevant prop. Posta de sol clar, no esperes vent de llevant. Gavines volant molt alt, senyalen vent de llevant. Serra Bèrnia en núvols, llevant segur. Montsià agarrat, llevant d’alt del cap. Si tens la porta al llevant, viuràs cantant. Llevant de matinada, aigua assegurada. Llevant per la matina, prepara la capotina. El ponent la mou, i el llevant la plou. Llevant d’hivern, volta a ponent. El llevant se’n va a dormir en sa mare. Sol en banyes, llevant en cames. Cel de cotó, llevant bufador. Peix surant, boira o vent de llevant. El llevant no és caçador ni peixcador.
llevant
(Del gerundi de llevar, en el sentit de separar o traure.)
  1. prep. Preposició que indica excepció, desconte, exclusió. Pot anar seguida de la preposició de, equival a excepte, tret de, fòra de: Llevant de tu han vengut tots. Llevant daçò últim lo anterior magrada.
observacions/documentació: També existix la variant llevat, en els mateixos usos i significat.
Buscar llevant en:
  • llevant coincidix en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.