Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: llarga
llargo, -ga, -os, -gues
 1. adj. m. var. form. local. V. llarc. (sol dir-se de les persones altes.)
llarc, -rga, -cs, -rgues
(Del llatí largu, mat. sign.)
 1. adj. m. Abundant, excessiu, copiós.
 2. ant. Dadivós que dona molt.
 3. ant. Ventre llarc, ventre que evacua fàcilment.
 4. Anar llarc de ventre, tindre un poc de diarrea.
 5. Extens que llongitut dun extrem a latre. També sol dir-se de les persones altes.
 6. Vestit llarc o pantalons llarcs, vestit o pantalons fins als peus i que solen dur les persones adultes.
 7. Posar de llarc, vestir als chiquets i chiquetes en roba dadult, generalment quan se considera que ya tenen suficient edat.
 8. Vista llarga, vista que pot vore coses que estan molt llunt.
 9. Que una part extensa: Un home llarc de cames.
 10. Llarc de mans, que tendència a tocar i a agarrar les coses.
 11. Llarc de vista, que veu les coses des de molt llunt.
 12. Llarc de llengua, que parla massa.
 13. Que entén o comprén pronte les coses.
 14. s. Llargària.
 15. Que dura molt.
 16. adv. Llargament.
 17. adv. dialect. Llunt.
 18. A la llarga, loc. local. Molt llunt.
 19. A la llarga, loc. Al final, finalment.
 20. A lo llarc duna cosa, loc. Seguint una cosa de principi a fi, mentres dura en lespai o el temps: A lo llarc de ma vida he vist moltes coses.
 21. De llarc, loc. De llunt, des de fa temps.
 22. De llarc a llarc, loc. En tota la seua extensió, de principi a fi, de punta a punta.
 23. Donar llargues, loc. Donar excuses per a retardar una cosa, no fer-la, no donar-la...
 24. Llarc de dits o dungles, loc. Se diu dels lladres.
 25. Passar de llarc, loc. Passar sense parar-se.
 26. Ser més llarc que la quaresma o que un dia sense pa, loc. Ser una cosa massa llarga.
 27. f. plr. Modalitat de joc de pilota valenciana jugada en un carrer llarc, natural o modernament artificial.
ref. Llargues raons acurten la nit. Llarc d’esquena, curt de faena.
Buscar llarga en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.