Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: També
també
(Forma aglutinada de tan be, del llatí tam bĕne.)
  1. adv. Adverbi que indica que una cosa és igual o pareguda a una atra ya expressada adés.
  2. Ademés: Menjat la carn i també les creïlles.
  3. ant. Tant, aixina (usat en correlació en com).
Buscar També en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.