Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: carn
carn, -ns
(Del llatí carne, mat. sign.)
  1. s. f. Part muscular de les persones i dels animals.
  2. Carn viva, la part muscular que sensibilitat.
  3. Carn morta, la que ha perdut tota sensibilitat.
  4. Carn de gallina, aspecte que se li posa a lepidermis a causa del fret o la por i que és paregut a la pell de les gallines.
  5. Carn de pèl, la dels animals que es diuen de pèl, com ara el conill o la llebre.
  6. Carn de ploma, la carn de les aus.
  7. Carn mortina o carn de rafalí, la carn danimal mort a causa duna malaltia.
  8. Carn blanca, la carn dels pits dels pollastres i de les gallines.
  9. Carn dagulla, carn del vedell de la part de la cintura de lanimal.
  10. Carn bufanera, la carn que presenta excrescència carnosa produïda per foncs.
  11. Carn pudenta, carronya.
  12. Carn de fil, carn magra filamentosa.
  13. Carn de faldeta, carn sense adhesió als ossos.
  14. Carn escalfida, la que fa olor per ser corrupta.
 1. La part comestible i molla de la fruita.
 2. ant. Carn de donzella, nom que es dona a una classe de tela.
 3. Carn de canó, se diu de la tropa que està exposta a un gran perill de mort. També es diu del personal que es tractat sense mirament.
 4. El cos humà en relació a lapetit sexual.
 5. Carn rostida, local. V. évol.
 6. Pujar la carn, loc. Cobrir-se de carn una ferida.
 7. Prendre carn, loc. Prendre forma una cosa.
 8. Entre carn i cuiro, loc. Que està dins del cos pero prop de la superfície.
 9. Ser de carn i os, loc. Tindre la sensibilitat o les debilitats humanes.
 10. Ser un tros de carn batejada, loc. Tindre poc de caràcter i trellat.
 11. Estar gros de carn fugida, loc. Estar molt prim.
 12. Ser carn i ungla, loc. Tindre una gran amistat, ser inseparables dos o més persones.
 13. Ficar tota la carn dins de lolla, loc. Utilisar tots els efectius per a conseguir una cosa.
 14. Agradar ad algú la carn de faldeta, loc. Se diu de lhome que li agraden molt les dònes.
 15. Agradar a un chiquet la carn de bracet, loc. Se diu del chiquet que sempre vol anar del braç de sa mare.
 16. No ser ni carn ni peix, loc. Ser ambigu o no decidir-se del tot per una o atra cosa.
 17. Carn fugida, ruptura dun lligament o fibres musculars.
ref. Més prop està de la carn la camisa que el gipó. Qui menja la carn que rossegue els ossos. Carn fa carn i vi fa sanc. A carn dura, dent aguda.
Buscar carn en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.