Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: por
por
(Del llatí pavōre, mat. sign.)
  1. s. f. Pertorbació de lànim davant dun risc o dany real o imaginari.
  2. Recel que algú per que li ocórrega alguna contrarietat.
  3. Fer por, sutilisa per a ponderar alguna cosa que resulta extraordinària i fa fredat: Un edifici tan alt que fa por.
  4. Morir-se o cagar-se de por, loc. Tindre moltíssima por.
  5. Tindre-li ad algú o ad alguna cosa més por que a Deu, que lha de matar, loc. Tindre-li molta por.
  6. Per por de, loc. En temor a una cosa, per precaució: Per por de no aplegar a temps havem aplegat massa pronte.
ref. A qui de por se mor, de merda li fan la fossa. Del mal que es té por, d’aquell que es mor. La por guarda la vinya, que no el vinyader. Si per por de l’orage no sembrem, tampoc collirem. Si per por dels pardals se deixara de sembrar, tart colliríem.
por
  1. s. m. ant. Poro.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.