Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cagar
cagar
Flexió verbal »
(Del llatí cacare, mat. sign.)
 1. v. intr. coloq. Evacuar el ventre, defecar.
 2. tr. Transmetre la sífilis per mig de lacte sexual: Les putes el cagaren i morí de sífilis.
 3. tr. Cagar-la, equivocar-se en alguna empresa de forma involuntària generalment per falta de coneiximents o habilitats.
 4. refl. Cagar-se o cagar-se damunt, loc. Fer-se de ventre. Figuradament, impressionar-se molt, generalment sentint por.
  1. refl. Cagar-se en algú o en alguna cosa, mostra de despreci cap ad algú o alguna cosa: Me cague en ell i em sobra merda.
  2. Me cague en dena o en Dénia, loc. Eufemisme, a on se diu dena o Dénia per a no dir Deu.
  3. Me cague en lombra del dimoni, en la mar salada o serena. loc. Expressió que indica despreci, rebuig, indignació...
 5. Cagar un aliment la moscarda, depositar la moscarda larves en un aliment.
 6. Cagar-li a u el gust, loc. Llevar-li a u lilusió duna cosa.
 7. Fer-li cagar a u una cosa, loc. Fer-li pagar o que li pese a u una cosa.
 8. Cagar alt, loc. Ser ufaner o vanitós.
 9. No cagues tan alt, loc. Se diu al que utilisa la blasfèmia me cague en Deu.
 10. Per a cagar-se i no torcar-se, loc. Se diu davant duna cosa o fet advers o extraordinari.
 11. Cagar lo bastó, loc. Se diu duna empresa que acaba mal.
 12. Cagar encara vert, loc. Ser massa jove encara.
 13. Cagar-se de por, loc. Tindre molta por davant duna situació adversa.
 14. Estar cagant, loc. Se diu quan se llança una moneda o dau a laire i cau de manera que no es pot vore en certea el resultat: Eixa tirada no val perque el dau sha quedat cagant.
 15. Anar o vindre cagant tomates, loc. Anar o vindre molt a pressa.
 16. Mare em cague, loc. Se diu de coses que shan de fer sense dilació i que no poden esperar: Açò no és mare em cague, és un treball que sha de meditar i fer espai.
 17. Cagar al vol, loc. Se diu quan algú improvisa sense massa trellat.
 18. Cagar molt prim, loc. V. filar (filar prim).
 19. Ser cagat a una atra persona, loc. Semblar-li molt a una atra persona: El fill li ha eixit cagat a son pare.
 20. Com si cagares, pero cap a dins, loc. Indica que una cosa és completament inútil, que no val per a res i que no es pot traure profit della.
 21. Cagar a mija canya, loc. Fer les coses a miges.
ref. ¿A ón cagarem que no faça (o fem) pudor?. Menja be i caga fort, i no tingues por a la mort. La gallina de dalt sempre caga a la de baix. Caga l’espina, qui es menja la sardina. Val més un bon cagar que un bon dinar.
Buscar cagar en: