Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Semblar
semblar
Flexió verbal »
(Del llatí sĭmĭlāre, mat. sign.)
  1. v. refl. Tindre una persona o cosa laparència duna atra: Li sembla el fill més a sa mare que a son pare. La taronja i la mandarina es semblen.
  2. intr. inus. Paréixer, presentar-se, oferir-se a la vista o a limaginació com si fora una cosa que no sabem segur si és o no: Sembla un home molt discret, pero no et fies.
  3. inus. Paréixer, tindre laspecte o laparència duna cosa: En corbata sembla un senyoret.
  4. refl. o impersonal. inus. Paréixer, creure provable, verdader, cert: ¿Vos sembla be fer açò?. Sembla que hauríem de saludar-los.
observacions/documentació: La tendència general és utilisar el verp semblar quan se parla de la semblança entre persones i el verp paréixer per a tots els atres usos.
ref. Qui no es sembla a son pare és un porc.
Buscar Semblar en: