Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: merda
merda, -des
(Del llatí mĕrda, mat. sign.)
 1. s. f. Excrement, femta.
 2. fig. Brutea.
 3. Cosa que no val res.
 4. ¡Merda!, exclamació davant duna adversitat.
 5. Merda de lloca pudenta, exclamació davant duna adversitat.
 6. Una merda, loc. Indica desacort o negació. Se pot replicarllepa-la que no es perga”.
 7. Tractar a u com si fora una merda, loc. Tractar-lo sense cap de consideració.
 8. La merda, dialect. i coloq. El número huitantassís (86) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
 9. Agradar més una cosa que la merda als polls, loc. coloq. Agradar molt una cosa.
 10. Estar fet una merda, loc. Estar molt cansat, desfet, baldat, malferit...
 11. coloq. Borrachera.
 12. Agarrar una merda, loc. coloq. Emborrachar-se, bufar-se.
ref. La merda nos trau a ballar. Merda i greix, tot fa feix. La merda, en l’hivern calfa i en l’estiu tapa. La merda no se li pot negar a ningú. La merda tapa a la merda.
Buscar merda en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: merdada.